fbpx

Selvværd

Selvværd

Mennesker er ikke født med lavt selvværd. 

Selvværdet er noget, der begynder at blive bygget op den dag, vi bliver født. 

Selvværdet kan blive bygget op på godt og ondt. 

Godt selvværd vs. lavt selvværd.

Mennesker omkring dig i din barndom er meget afgørende for, hvordan dit selvværd bliver senere i livet.

Det er vigtigt, at vi mennesker tidligt i livet oplever, at vi har værdi blot ved at være. 

At vi har værdi i os selv.
At vi er gode nok, som vi er.
At vi er præcis, som vi skal være.
At det er okay at begå fejl.
At vi er elskelige, lige meget hvad vi siger eller gør.
At vi er værdifulde.
At vi altid gør vores bedste i den givne situation på det givne tidspunkt.

Ofte oplever vi tidligt i vores liv, at vi sammenligner os med andre. Det lærer vi hurtigt. Vi lærer hurtigt at tænke; ”hvad er jeg god til”, ”hvad er jeg bedst til?”, ”hvad er jeg dårlig til?”. Det lærer vi, fordi vores primære omsorgspersoner (oftest vores forældre) lærer os det. Måske bliver vi sammenlignet med vores søskende, familiens venner, børnehavevenner og andre, der er omkring os, når vi er små. Vi ser vores forældres skuffelse i øjnene, når vi gør noget, der måske ikke er helt rigtigt eller godt, ligesom vi også ser deres begejstring, når vi er dygtige og så vil vi gerne gøre det igen. Vi hører måske igen og igen; ”du er dygtig, du er god” osv. Det vigtigste i et lille barns liv er at gøre mor og far glade, og når vi oplever, at vi har gjort noget ”forkert” eller skuffende, så er det et lille frø til følelsen af utilstrækkelighed/ følelsen af lavt selvværd, der bliver sået inde i os. Vi er ikke født med den følelse, men den bliver sået og den kan vokse sig større ved at blive vandet.

Det er selvfølgelig ikke kun forældrene, der kan påvirke det lave selvværd. Vi kan også snakke om ensomhed, mobning eller andre svigt igennem barndommen og livet generelt. At vi vokser op og skal måle os med og måske konkurrere med hinanden.

Det er vigtigt at huske, at selvom frøet til følelsen af lavt selvværd/ utilstrækkelighed bliver sået tidligt i vores liv, er det aldrig for sent at ændre på den følelse. Vi kan godt få det godt igen og få tillid til os selv igen. Det er ALDRIG for sent at styrke selvværdet.

Nogle af kendetegnene ved lavt selvværd kan være:

 • Du er hård ved dig selv. Du lægger faktisk kun mærke til alt det forkerte ved dig selv.
 • Du tænker negativt om dig selv
 • Du skal altid gøre tingene 130 % og alligevel har du tanker om, at det ikke er godt nok
 • Når andre roser dig, tager du ikke rigtigt imod det. Du hører det, men du tænker, at de ikke kender sandheden om dig
 • Du sammenligner dig med andre, som altid kan bedre, ser bedre ud, har det bedre, er bedre
 • Du knokler i skolen eller på arbejder, fordi ellers vil de andre bare opdage, at du ikke er så god
 • Du har en følelse af at være anderledes og mindre værd end andre
 • Du har svært ved at sige fra, fordi din mening og holdning ikke er gældende. Andre er vigtigere end dig
 • Du hader konflikter
 • Du «nurser» andre, så alle andre er glade
 • Du har sindssygt mange tanker om, hvad der er rigtigt og forkert at gøre
 • Du melder afbud til sociale aktiviteter, fordi du har ikke passende tøj at tage på ligesom de andre, du magter ikke nye relationer, du er i forvejen presset over opgaver eller arbejde, så du magter ikke mere, du er bange for, hvad andre tænker om dig, du er bange for at være udenfor eller du er bange for at sige eller gøre noget forkert.

Både mænd og kvinder kan have lavt selvværd. 

Der vurderes at hver femte dansker lider af lavt selvværd. 

Lavt selvværd kender ikke forskel på køn og alder. 

Det kan ramme alle.

Lavt selvværd kan være kimen til stress, angst og depression, så der skal tages hånd om folk med lavt selvværd.

Mænd med lavt selvværd

Mænd med lavt selvværd kan have det svært, fordi de er vokset op med en forventning om, at drenge/ mænd er stærke, ikke snakker om følelser og ikke kan bukke under og være svage. Drenge skal kunne klare hårde ting. Når drengene vokser op og mærker et hul i maven eller selvværdet, så er det ikke sikkert de ved, hvad det er. Måske ”dulmer” de følelserne med at arbejde meget, så der kan blive råd til store biler, fine huse, de træner ekstra, så deres kroppe bliver fine eller de skal træne hårdt for at løbe en maraton, for at få en slags bekræftelse på, at de gjorde det. Alt det han gør, fjerner bare ikke hullet i selvværdet. Måske bygger han bare videre på alt det, de andre kan bekræfte er godt, sejt og stort.

Det at have lavt selvværd er ikke noget, man snakker om, siger manden. Hvis manden forsigtigt giver udtryk for, at han har det svært med sig selv, så vil kammeraterne måske påtale alle de gode resultater, han har lavet og det han har købt, men følelsen vil stadig være i ham. Han måler sig i naboens eller kammeratens bil, interesser, tøj og opførsel, og prøver at finde lykken i noget magen til, men det ændrer ikke på hans indre følelse af, at det aldrig rigtig bliver godt nok.

Mænd med lavt selvværd kan have svært ved at bede om hjælp.

Mænd med lavt selvværd går med det selv.

Mænd med lavt selvværd kan have en tendens til at have et overdrevet behov for at præstere.

Mænd med lavt selvværd kan have behov for at hævde sig selv overfor andre.

Mænd med lavt selvværd kan være konfliktsky.

Mænd med lavt selvværd kan have selvkritiske tanker.

Mænd med lavt selvværd kan have svært ved at sætte grænser.

Mænd med lavt selvværd kan have et overdrevent behov for anerkendelse.

Mænd med lavt selvværd kan være rodehoveder eller det modsatte at have behov for total kontrol.

Kvinder med lavt selvværd

Kvinder med lavt selvværd er på overarbejde, fordi de ofte overkompenserer, så andre ikke opdager deres ”mangler”.

Små piger der tidligt i livet oplever, at de skal være de pæne, dygtige piger og gøre andre omkring sig glade, kan have en tendens til lavt selvværd. Måske har de fået overdrevet meget ros for at være dygtige, at de har bygget en overbevisning op indeni om, at de skal præstere ekstra meget for at få anerkendelse. Måske har de tidligt i deres liv lært at sammenligne sig med andre piger; sød, god, pæn, slank, dygtig, klog osv. og kan nu aldrig få følelsen af, at de er lige præcis, som de skal være. Der er jo altid noget, der kan være bedre. Måske har pigen oplevet af blive holdt udenfor, fordi hun ikke var som de andre.

Kvinder med lavt selvværd kan have en tendens til at ”nurse” andres behov før sine egne

Kvinder med lavt selvværd kan have svært ved at sige til og fra uden dårlig samvittighed

Kvinder med lavt selvværd har ofte tanker om, hvad andre tænker, siger og gør

Kvinder med lavt selvværd hjælper ofte alle andre end sig selv

Kvinder med lavt selvværd kan have mange bekymringstanker

Kvinder med lavt selvværd kan have en meget lav selvfølelse

Kvinder med lavt selvværd kan synes, at hun ikke fortjener bedre. Det er jo hendes egen skyld.

Kvinder med lavt selvværd bebrejder ofte sig selv.

Kvinder med lavt selvværd skammer sig over sig selv.

Kvinder med lavt selvværd har ofte negative tanker og overbevisninger om sig selv og sin egen formåen

At skifte fra lavt selvværd til højt selvværd er ikke et quick-fix.
Det kræver hjælp, viden, selvindsigt, selverkendelser og hårdt arbejde.
Der findes ingen mirakelkur, men det er stadig muligt at ændre dit selvværd til det bedre.

Jeg vil anbefale dig, at du søger hjælp hos din læge, en psykolog, en terapeut af en eller anden slags og får taget hul på dine udfordringer med dit selvværd.

Du ER værdifuld. 

ALTID.

FORLØB Gå roligt til eksamen